Culata de la cuixa amb peixet

Especejament Vaca – Mitjana i Bola

Culata de la cuixa amb peixet