TRAZABILITAT

A l’any 2005 es va implementar un sistema de seguiment i control de tots el productes, amb el fi de millorar la informació sobre els moviments, la manipulació i la identificació de la carn.

L’objectiu era aconseguir l’adequació de la nostra empresa a les normes que regulen les característiques dels nostres productes, donar informació sobre l’etiquetat, els procediments de producció, l’elaboració…

Aconseguint el compliment més estricte de la normativa de qualitat i seguretat alimentaria, aplicant els estàndards del model de traçabilitat de la Unió Europea.

Controls i productes

Els autocontrols estan ben definits i establerts, tant amb les APPCC, com en els controls microbiològics. Cada secció té assignat un responsable, el qual realitza els autocontrols de forma diària, agafant nota i resolent de la manera més eficient els paràmetres que estan fora de ho establert per normativa.

Una empresa externa realitza els mostrejos microbiològics, els quals són òptims, ja que tenim un circuit molt tancat al disposar de granges, escorxador, sala d’especejament i sala de filetejat no hi ha ruptures de la cadena de fred, i la fluïdesa de treball des de la data de sacrifici fins a la data de l’envasat no supera les 60 hores.

En funció de la demanda dels nostres clientes (des de les carnisseries tradicionals, petites i mitjanes superfícies fins a grans distribuïdors) oferim una amplia gama de productes de carn de boví, porcí i oví amb una gran diversitat i adaptabilitat en formats d’envàs.

Trazabilidad